Введите логин и пароль от ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
Логин
Пароль

Қашықтықтағы ДБ

– РЖОЭК (Республикалық жоғары оқу орны аралық электрондық кітапхана) (Қазақстан авторларының ғылыми еңбектерінің, мақалаларының толықмәтінді ДБ) 

Жұмыс мекен-жайы: www.rmebrk.kz  

Дереккөз тілі: қазақша, орысша, ағылшынша, неміс 

Кіру: ЖОО аумағында

– Web of Science

Жұмыс мекен-жайы: www.webofknowledge.com

– Единая электронная библиотека 

Жұмыс мекен-жайы: www.elibrary.kz

Дереккөз тілі: қазақша, орысша, ағылшынша, неміс

 Кіру: ЖОО аумағында

– Thomson Reuters

Жұмыс мекен-жайы: www.thomsonreuters.com

– Springerlink, Ұлттық лицензия шеңберінде тегін

Жұмыс мекен-жайы: http://link.springer.com

– «Лань» баспасының электронды-кітапханалық жүйесі. 

Жұмыс мекен-жайы: www.lanbook.ru

– Әділет ИПС

Жұмыс мекен-жайы: www.adilet.zan.kz/ru

– Wiley Online Library

Жұмыс мекен-жайы: www./onlinelibrary.wiley.com 

– База данных SCOPUS

Жұмыс мекен-жайы: www./scopus.com 

– База полнотекстовых источников ScienceDirect

Жұмыс мекен-жайы: www./www.sciencedirect.com 

– Электронно-библиотечная система IPRbooks

Жұмыс мекен-жайы: www.iprbookshop.ru

– Электронды кітапхана Академия Медиа

Жұмыс мекен-жайы: academia-media.kz

 – Электронды кітапхана Grebennikon  

Жұмыс мекен-жайы: https://grebennikon.ru/