Рубрики
Пользователю

Виртуальный просмотр книг, февраль 2015 год

Қадірлі пайдаланушылар!

Сіздердің назарларыңызға академик С. Бейсембаев атындағы ғылыми кітапхана қорына 2015 жылдың ақпан айында келіп түскен кітаптардың виртуалды көрмесін ұсынамыз.

Көрмеде кітапханаға келіп түскен кітаптардың бір бөлігі ғана көрсетілген. Толығырақ ақпаратты академик С. Бейсембаев атындағы ҒК- ның Ғылыми-библиографиялық бөліміндегі және ПМУ-дың электрондық (http://psu.kz) порталындағы «Жаңа кітаптар» бюллетенінен алуларыңызға болады.

 

Уважаемые пользователи!

Предлагаем вашему вниманию виртуальный просмотр книг, поступивших в фонды Научной библиотеки им. Академика С. Бейсембаева в феврале 2015 года.

На просмотре представлена только часть книг, полученных библиотекой, более полную информацию вы сможете получить, обратившись к бюллетеню «Новые книги», который находится в научно-библиографическом отделе и представлен на образовательном портале ПГУ.

 

Новые книги

 

Темірбек Жүргенов : [зерттеулер, мақалалар, естеліктер мен арнау, жыр-толғаулар] / құраст.: А. Н. Алматов, Б. Б. Мырзабай. — Астана : Сарыарқа, 2014. — 580 б.
Құрани Кәрім. Қазақша мағына және түсінігі / арабшадан ауд. А. Мансұр. — Алматы ; Бішкек : [б. и.], 2006. — 756 б.
Шоқ тілді Шона (Мақала, естелік, зерттеулер) / ред. Е. Шайхыұлы ; құраст. Е. Әбдиев. — Алматы : Аннұр Сапа, 2014. — 496 б.
Қадырова, Б. М. Қазақ әңгімелерінің тілі : монография / Б. М. Қадырова. — Семей : Үш биiк, 2014. — 130 б.
Жолмухамедова, Н. В поисках прекрасного: аль-Фараби и Ибн Сина : монография / Н. Жолмухамедова ; ред. З. К. Шаукенова. — Алматы : ИФПР КН МОН РК, 2014. — 199 с.
Әбдірәсілқызы, А. Дін. Дәуір. Дәстүр : [зерттеулер, мақалалар, сұхбаттар] / А. Әбдірәсілқызы. — Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2014. — 343 б.
Парамонов, Ф. П. Современные проблемы физической химии : учебное пособие для хим.- технолог. спец. / Ф. П. Парамонов, Р. М. Несмеянова, С. Р. Масакбаева. — Павлодар : Кереку, 2014. — 102 с.
Основы туризмологии : методические указания к практическим работам / сост.: Г. К. Касенова, М. Т. Досова. — Павлодар : Кереку, 2014. — 68 с.
Курмангалиева, Г. Восточно-перипатетическая рациональность: опыт философской репрезентации : монография / Г. Курмангалиева ; ред. З. К. Шаукенова. — Алматы : ИФПР КН МОН РК, 2014. — 273 с.
Курмангалиева, Г. Восточно-перипатетическая рациональность: опыт философской репрезентации : монография / Г. Курмангалиева ; ред. З. К. Шаукенова. — Алматы : ИФПР КН МОН РК, 2014. — 273 с.
Бороденко, В. А. Теория линейных систем автоматического управления : учебное пособие / В. А. Бороденко. — Павлодар : Кереку, 2014. — 75 с.
Мустафина, Р. М. Үлгілер мен есептеулерде келтірілген сызықты электр тізбектеріндегі қалыптасқан және өтпелі үрдістер : оқу құралы / Р. М. Мустафина, А. Д. Тастенов, Д. А. Амренова. — Павлодар : Кереку, 2014. — 219 б.
Организация игровых и развлекательных программ в туризме : учебно-методическое пособие по спец. — Туризм / сост.: Г. К. Касенова, Н. В. Томашевская, И. А. Рекунова. — Павлодар : Кереку, 2014. — 60 с.
Основы научных исследований : учебное пособие / сост. Ю. А. Мастобаев. — Павлодар : Кереку, 2014. — 79 с.
Земельный кадастр : методические указания к лабораторным работам / сост.: Д. Д. Есимова, Г. Р. Шакенова. — Павлодар : Кереку, 2014.
Итыбаева, Г. Т. Конструкционные материалы и термообработка : учебное пособие / Г. Т. Итыбаева. — Павлодар : Кереку, 2014. — 208 с.
Научное познание: поиски новых парадигм : коллективная монография / С. Ю. Колчигин [и др.] ; ред. З. К. Шаукенова. — Алматы : ИФПР КН МОН РК, 2014. — 249 с.
Бизақова, Ф. Психологиялық тест жинағы / Ф. Бизақова. — Тараз : Сенiм, 2012. — 504 б.
Жумагулов Бакытжан Турсунович = Жұмағұлов Бақытжан Тұрсынұлы = Zhumagulob Bakhytzhan Tursynovich : [биобиблиографиялық көрсеткіш] / ред. Н. К. Надиров ; құраст.: Н. С. Шарипова, Г. И. Белгібаева. — Алматы : «Ғылым ордасы» РМК Ғылыми кітапхана. — (Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы). — Мәтін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде. Т. I. — 2013. — 290 б.
Жумагулов Бакытжан Турсынович = Жұмағұлов Бақытжан Тұрсынұлы = Zhumagulob Bakhytzhan Tursynovich : [биобиблиографиялық көрсеткіш] / ред. Н. К. Надиров ; құраст.: Н. С. Шарипова, Г. И. Белгібаева. — Алматы : «Ғылым ордасы» РМК Ғылыми кітапхана. — (Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы). — Мәтін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде. Т. II. — 2013. — 168 б.
Бизақова, Ф. Психологиялық түзету-дамыту жұмысы : [оқу құралы] / Ф. Бизақова. — Тараз : Сенiм, 2013. — 424 б.
Сейталиев, Қ. Педагогика тарихы : университеттер мен педагогикалық институттардың педагогикалық мамандықтарына арналған оқулық / Қ. Сейталиев. — 2-басылым. — Алматы : Білім, 2012. — 401 б.
Знание и вера в культурно-исторических концептах Востока и Запада : коллективная монография / ред. З. К. Шаукенова. — Алматы : ИФПР КН МОН РК, 2014. — 253 с.
Этика и социальная ответственность ученых : коллективная монография / ред. З. К. Шаукенова. — Алматы : ИФПР КН МОН РК, 2014. — 143 с.
Ашимбаева, А. Т. Вьетнам в мировой экономике: динамические преобразования, структурные сдвиги, нарастающий потенциал / А. Т. Ашимбаева. — Алматы : Рrint-S, 2012. — 358 с. — (Ассоциация вузов РК).
Кәріпжанова, Г. Т. Кәсіби қазақ тілі : оқу құралы / Г. Т. Кәріпжанова, Қ. С. Исаева, Б. М. Қадырова. — Семей : Интеллект, 2014. — 106 б.

 

Составитель: Паксютова Т. В., библиограф НБО