Рубрики
Пользователю

Виртуальный просмотр книг, апрель 2016 год

Қадірлі пайдаланушылар!

Сіздердің назарларыңызға академик С. Бейсембаев атындағы ғылыми кітапхана қорына 2016 жылдың сәуір айында келіп түскен кітаптардың виртуалды көрмесін ұсынамыз.

Көрмеде кітапханаға келіп түскен кітаптардың бір бөлігі ғана көрсетілген.Толығырақ ақпаратты академик С. Бейсембаев атындағы ҒК- ның Ғылыми-библиографиялық бөліміндегі «Жаңа кітаптар» бюллетенінен алуларыңызға болады және олар ПМУ-дың Білім порталының «Ғылыми кітапхана», «Кітапхана пайдаланушылары» рубрикасында қойылған.

 

Уважаемые пользователи!

Предлагаем вашему вниманию виртуальный просмотр книг поступивших в фонды Научной библиотеки им. Академика С. Бейсембаева, в апреле 2016 года.

На просмотре представлена только часть книг, полученных библиотекой, более полную информацию вы сможете получить, обратившись к бюллетеню «Новые книги», который находится в научно-библиографическом отделе и представлен в рубрике «Информация для пользователя» на странице «Научная библиотека» образовательного портала нашего университета.

 

Новые книги

 

Ізім, Т. Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі : оқулық / Т. Ізім, А. Кульбекова. — Алматы : Эверо, 2015. — 192 б.

 

Өтесінов Ж. Ө. Эмбриология. Биометрия. Биофизика : оқу құралы / Ж. Ө. Өтесінов. — Алматы : Эверо. Т. 1. — 2015. — 332 б.

 

Ушакова, Н. М. Содержание образования как таксономическая категория : монография / Н. М. Ушакова. — Павлодар : Кереку, 2015.

 

Царегородцева, А. Г. Ландшафты Павлодарской области : монография / А. Г. Царегородцева, М. А. Алькеев. — Павлодар : Кереку, 2015. — 184 с.

 

Кенесариев, У. И. Экология и здоровье населения : учебник для мед. вузов и колледжей / У. И. Кенесариев, Н. Ж. Жакашов. — Алматы : Эверо, 2015. — 236 с.

 

Бегімбай, К. М. Академиялық кескіндеме : дизайн мамандығына арналған оқу құралы / К. М. Бегімбай. — Алматы : Эверо, 2015. — 75 б.

 

Баянов Е. Қазақстан Республикасының мемлекеті мен құқығының негіздері : оқулық / Е. Баянов. — Алматы : Эверо.

 

Абсаттарова, К. С. ПЭЕМ-мен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы : студенттердің өз бетімен дайындалуына арналған оқу-әдістемелік құрал / К. С. Абсаттарова. — Алматы : Эверо, 2015. — 120 б.

 

Қалиев, И. А. Саяси билік : 5В050200 — «Саясаттану» мамандығының студенттеріне арналған оқу құралы / И. А. Қалиев, М. А. Алтыбасарова. — Павлодар : Кереку, 2013. — 91 б.

 

Қарамолдаева, Д. О. Вокалды-хор тәрбиесі : оқу құралы / Д. О. Қарамолдаева. — Алматы : Эверо, 2015. — 125 б.
Немеребаев, М. Техника қауіпсіздігінің негізі. 0101000 — Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту : оқулық / М. Немеребаев, С. Д. Баубеков, С. З. Казахбаев. — Алматы : Эверо, 2015. — 192 б.

 

Латыпова, З. Х. Поэтический перевод : монография / З. Х. Латыпова. — Павлодар : Кереку, 2015. — 246 с.
Адырбеков, М. А. Теориялық механика : оқу құралы / М. А. Адырбеков. — Алматы : Эверо, 2015. — 333 б.
Байарыстанов А. О. Жоғары математика : [оқулық] / А. О. Байарыстанов. — Алматы : Нур-Принт. I- бөлім. — 2015. — 233 б.
Өтесінов, Ж. Ө. Иммунология негіздері : оқу құралы / Ж. Ө. Өтесінов, Ә. Р. Әсенов, Г. Ж. Сирбаева. — Алматы : Эверо, 2015. — 208 б.

 

 Составитель: Паксютова Т. В.